Mobirise

VERZUIM
BEINVLOEDEN

VERZUIMBEGELEIDING

Bij verzuim spelen een aantal specifieke vragen een grote rol: 

● Wanneer gaat iemand zich ziek melden?

● Wat zijn de redenen om zich ziek te melden?

● Wat is beïnvloedbaar verzuim?


Voordat iemand zich ziek meldt, gaan er keuze- en beslismomenten aan vooraf. 

De noodzaak om te verzuimen wordt veroorzaakt door een disbalans tussen belasting en belastbaarheid. 


Waarbij de belasting de werkgebonden factoren bevat, ook wel de 4-A’s genoemd, namelijk 

1. arbeidsinhoud, 

2. arbeidsomstandigheden

3. arbeidsverhoudingen 

4. arbeidsvoorwaarden   • De belastbaarheid bevat de persoongebonden factoren; 

  • kennis, vaardigheden en competenties 
  • motivatie,
  • gezondheid, 
  • Privéomstandigheden Bij de aanpak van verzuim is het belangrijk om de zogenoemde verzuimdrempel en de hervattingsdrempel  binnen uw bedrijf te gaan beïnvloeden. Veel verzuim kent namelijk geen medische oorzaak. 

Samen met u wil WvL Werkadvies het verzuim gaan aanpakken en verminderen.