mobirise.com

RE-INTEGRATIE 1e SPOOR

2E SPOOR

Re-integratie 1e spoor betekent begeleiding van uw werknemer bij terugkeer in eigen (aangepast) werk of ander werk binnen uw bedrijf. Zowel u als werkgever als uw werknemer moeten zich inspannen om (volledige) werkhervatting  mogelijk te maken. 


Tijdens dit traject onderzoekt en adviseert WvL Werkadvies of er voor uw werknemer passende arbeid binnen uw bedrijf is. De beoordeling passendheid van werk moet door een arbeidskundige uitgevoerd worden. Gelukkig heeft WvL Werkadvies deze expertise in huis. 


 
Tijdens de begeleiding bekijken we gezamenlijk de volgende aspecten:  

  • aanpassen werkplek
  • aanpassen functie/werkzaamheden
  • gedeeltelijke werkhervatting via, een bij voorkeur tijdscontingent, opbouwschema  
  • andere werktijden
  • behandelplan en prognose 


Het is belangrijk dat bovengenoemde punten iedere zes weken terugkomen in de voortgangsrapportages van de bedrijfsarts/Arbodienst. 


Het is de kunst hierbij om te (blijven) denken in mogelijkheden. WvL Werkadvies is hierbij graag uw adviserende partner.